Regulamin pensjonatu Oceania Mielno

SZANOWNI GOŚCIE,

Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia!!!
DOBA HOTELOWA ( 16.00- PRZYJAZD 10.00- WYJAZD)
• Jeśli zarezerwowali Państwo pokój , prosimy o przybycie o godz. 16.00.
• Zapłatę za korzystanie z pokoi należy w całości uiścić przed rozpoczęciem korzystania z nich(w dniu przyjazdu do nas).
• Nie jest dozwolone zakłócanie porządku i ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 8.00.
• Całą dobę obowiązuje kulturalne zachowanie, które nie zakłóci spokoju innym gościom przebywającym w naszym domu.
• Prosimy o korzystanie z części wspólnych : jadalni, balkonu, altany w ogródku wyłącznie w godzinach 8.00- 22.00 ( prosimy nie wnosić szklanych i ciężkich przedmiotów na balkon)
• Nie jest dozwolone przyjmowanie i składanie wizyt innym gościom oprócz tych, którzy również przebywają w pokojach naszego obiektu.
• W dniu wyjazdu prosimy szanownych gości o opuszczenie pokoju do godz. 09.00, dłuższe pozostawanie w pokoju zobowiązuje do uiszczenia opłaty za następną dobę.
• Skutecznym potwierdzeniem rezerwacji pokoju jest wpłata zadatku na wskazany przez właściciela numer konta.

• Przy pobycie powyżej 7 dni, celem skutecznego potwierdzenia rezerwacji pokoju, należy wpłacić na wskazany numer konta kwotę równowartości 50% kosztu całego pobytu.
• Wpłacony przez Państwa zadatek na poczet pobytu w pokojach gościnnych Oceania nie podlega zwrotowi( wysokość zadatku ustala się jako opłatę za trzy dni pobytu za wynajmowany pokój/pokoje)
• Jeśli zdecydują się Państwo przerwać urlop wcześniej, zobowiązani jesteście uiścić pełną kwotę rezerwacji za cały planowany pobyt.
• W dniu wyjazdu są Państwo zobowiązani udostępnić właścicielowi pokój do kontroli, jak również uregulować ewentualne powstałe podczas pobytu uszkodzenia urządzeń i sprzętów.
• Prosimy o nie przywożenie ze sobą zwierząt domowych (psów, kotów i innych) bez zezwolenia właściciela domu
• Za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu zastrzegamy sobie możliwość przedwczesnego wymeldowania gości z pensjonatu bez zwrotu kosztów ( dotyczy sytuacji szczególnych, m.in. zagrażających bezpieczeństwu innych gości wypoczywających u nas)
• Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości : kosztowności, środków płatniczych, innych przedmiotów mających wartość materialną , a także za uszkodzenie lub utratę samochodu.
• Goście Oceanii nie mają prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścili opłatę należną za pobyt.
• Osoby niezameldowane w naszym obiekcie nie mogą przebywać w pokoju i na terenie Oceanii.
• W pokojach nie wolno używać urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń ( za wyjątkiem suszarek do włosów, maszynek do golenia, ładowarek do telefonów komórkowych).
• Nasi Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów stanowiących wyposażenie i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z jego winy. Goście powinni zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Prosimy o niedokonywanie napraw we własnym zakresie. Za wyrządzone szkody Goście są zobowiązani zapłacić przed opuszczeniem naszego obiektu.
• Właściciel obiektu może odmówić przyjęcia gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin lub wyrządzili szkodę w mieniu obiektu bądź mieniu gości lub w inny sposób zakłócili spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.
• Właściciel pokoi gościnnych zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia pobytu Gości w obiekcie, w przypadku drastycznego naruszenia przez nich niniejszego regulaminu, bez zwrotu kosztów za niewykorzystany pobyt (dotyczy sytuacji szczególnych, m.in. zagrażających bezpieczeństwu innych gości wypoczywających u nas)
• W przypadku nie powiadomienia właściciela o późniejszym przybyciu, właściciel może przyjąć na wolne miejsce inną osobę.
• W razie opóźnienia przyjazdu względnie wcześniejszego wyjazdu nie zwracamy równowartości za utracone świadczenia.
• W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, świeczek, kadzidełek itp. Rozmieszczone są czujki antydymowe. Uruchomienie alarmu dymowego będzie traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu , będzie się wiązać z konsekwencjami finansowymi oraz koniecznością natychmiastowego opuszczenia obiektu. Popielniczki znajdują się na zewnątrz budynku w wyznaczonym miejscu.
• Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty , aby zabezpieczyć materac( na którym śpią dzieci ) przed zamoczeniem i zabrudzeniem , w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń.
• Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności właściciela.
• W przypadku zagubienia kluczy, koszt dorobienia kompletu wynosi 50 zł
• Wcześniejsze zakwaterowanie (przed rozpoczęciem się doby hotelowej) możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem i obowiązuje za nie dopłata w kwocie 50zł. Wcześniejsze zakwaterowanie możliwe jest jednak nie wcześniej niż o godzinie 12:00.
• Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją powyższego regulaminu
• Do ceny pobytu należy doliczyć opłatę miejscową pobieraną zgodnie ze statutem Gminy Mielno. Ceny opłaty miejscowej (tzw. opłaty klimatycznej) dostępne są na stronie Gminy Mielno.
• W przypadku zdawania pokoju, który rażąco narusza zasady porządku, właściciel ma prawo zażądać dodatkowej opłaty za sprzątanie.
• Wi-Fi. Korzystanie z bezprzewodowego internetu jest bezpłatne.

• Dziękujemy, że wybrali Państwo nasz pensjonat na czas swojego urlopu! Życzymy udanego wypoczynku i niezapomnianych wrażeń

Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem +48 500 352 467

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania, a także postaramy się wybrać ofertę najbardziej adekwatną do potrzeb!

Skontaktuj się